Aktualności
28.05.2022. Nowa strona internetowa
Nasza nowa strona internetowa jest w trakcie rozbudowy. Prosimy o wyrozumiałość i zapraszamy na Facebooka, gdzie niemal codziennie zamieszczamy informacje o uwalnianych publikacjach.
12.02.2022. „Rocznik Historii Sztuki”, 1956–2021 online
We współpracy z Komitetem Nauk o Sztuce Polskiej Akademii Nauk oraz Biblioteką Uniwersytecką w Heidelbergu zdigitalizowaliśmy 46 tomów „Rocznika Historii Sztuki”.
12.04.2021. „Spotkania z Zabytkami” w Polonie
We współpracy z redakcją czasopisma oraz Biblioteką Narodową udostępniliśmy ponad 350 numerów „Spotkań z Zabytkami” z lat 1977–2021.
30.03.2022. Digitalizacja na życzenie w Bibliotece Narodowej
Biblioteka Narodowa zachęca wszystkich zainteresowanych do zgłaszania sugestii digitalizacji potrzebnych im materiałów z domeny publicznej – zarówno do codziennej pracy, nauki, jak i do celów hobbystycznych. BN wykonuje usługę nieodpłatnie.
12.02.2022. „Folia Historiae Artium”, 1954–2021 online
We współpracy z Komisją Historii Sztuki Polskiej Akademii Umiejętności oraz Biblioteką Uniwersytecką w Heidelbergu uwolniliśmy 49 tomów rocznika „Folia Historiae Artium”.
01.01.2022. Dzień Domeny Publicznej
Pierwszego dnia każdego roku wygasają autorskie prawa majątkowe twórców, którzy zmarli 70 lat wcześniej. Od 2022 wspólnym dobrem stają się m.in. dzieła Tadeusza Borowskiego, Hermanna Brocha, Jerzego Fitelberga, André Gide'a, Andrieja Płatonowa, Arnolda Schönberga, Ludwiga Wittgensteina (pełna lista nazwisk). Można je wykorzystywać w dowolnym celu, bezpłatnie i bez żadnych ograniczeń.
20.12.2021. Odznaczenia przyznane z inicjatywy Collegium Artium
Martha Argerich, która obchodziła jubileusz 80-lecia, została uhonorowana Krzyżem Komandorskim Orderu Zasługi Rzeczypospolitej oraz Złotym Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”, zaś prof. Andrzej Szczerski – dyrektor Muzeum Narodowego w Krakowie – Złotą Odznaką Honorową Województwa Małopolskiego – Krzyż Małopolski.