Aktualności
02.09.2021. Nowa strona internetowa
Nasza nowa strona internetowa jest w trakcie rozbudowy. Prosimy o wyrozumiałość.
30.08.2021. Medal dla Polskiego Wydawnictwa Muzycznego
Polskie Wydawnictwo Muzyczne, które w 2020 roku obchodziło jubileusz 75-lecia, otrzymało Brązowy Medal Honorowy za Zasługi dla Województwa Małopolskiego przyznany z inicjatywy Collegium Artium. 
24.07.2021. Gloria Artis dla Muzeum Krakowa
Podczas otwarcia Pałacu Krzysztofory Muzeum Krakowa otrzymało Złoty Medal „Zasłużony Kulturze Gloria Artis” przyznany z inicjatywy Collegium Artium.
19.07.2021. UNESCO: czas na otwartą naukę jest teraz
UNESCO ogłosiło obszerny raport Wyścig z czasem na rzecz inteligentnego rozwoju [PDF – 51 MB], opisujący w jaki sposób różne kraje wykorzystują naukę, aby budować lepszą przyszłość. Część Czas na otwartą naukę jest teraz rekomenduje bezpłatny dostęp do wszystkich danych i publikacji naukowych. Bez otwartej nauki  konkludują autorzy – nie wykorzystamy pełnego potencjału wiedzy, nie będzie zrównoważonego rozwoju, czyli nie poradzimy sobie ze zmianami klimatu, spadkiem bioróżnorodności, pandemiami oraz klęskami żywiołowymi.
12.07.2021. Medal „Cracoviae Merenti” dla Zamku Królewskiego na Wawelu
Zamek Królewski otrzymał Złoty Medal „Cracoviae Merenti”  najwyższe odznaczenie Miasta Krakowa przyznane z inicjatywy Collegium Artium.
12.05.2021. „Spotkania z Zabytkami” w Polonie
We współpracy z redakcją czasopisma oraz Biblioteką Narodową zdigitalizowaliśmy 350 numerów „Spotkań z Zabytkami” z lat 1977–2020.
13.04.2021. Historia polskiej sztuki po chińsku
Uwolniliśmy pierwszy chiński podręcznik dotyczący polskiej sztuki 波兰美术通史 pod redakcją prof. Jerzego Malinowskiego (Shanghai 2016). W poszczególnych rozdziałach przedstawiono dzieje sztuki polskiej od prehistorii przez sztukę Piastów, Jagiellonów, Wazów, królów elekcyjnych, Wettinów, Stanisława Augusta i sztukę XIX wieku aż do czasów współczesnych. Publikacja zawiera też rozdział o polsko-chińskich relacjach artystycznych w minionych wiekach. Autorzy: Anna Błażejewska, Robert Kunkel, Marek Walczak, Marcin Fabiański, Waldemar Deluga, Jacek Sławomir Tylicki, Tadeusz Bernatowicz, Jakub Sito, Krzysztof Stefański, Iwona Luba, Anna Markowska, Piotr Marciniak, Joanna Wasilewska.
18.03.2021. Digitalizacja na życzenie w Bibliotece Narodowej
Biblioteka Narodowa zachęca wszystkich zainteresowanych do zgłaszania sugestii digitalizacji potrzebnych im materiałów z domeny publicznej – zarówno do codziennej pracy, nauki, jak i do celów hobbystycznych. BN wykonuje usługę nieodpłatnie.
01.01.2021. Dzień Domeny Publicznej
Pierwszego dnia każdego roku wygasają autorskie prawa majątkowe twórców, którzy zmarli 70 lat wcześniej. Od 2021 wspólnym dobrem stały się m.in. dzieła Wojciecha Weissa, Jana Bułhaka, George'a Orwella, Maxa Beckmanna, Hanki Ordonównej, Kurta Weilla, George'a Bernarda Shawa oraz Pawła Muratowa. Można je wykorzystywać w dowolnym celu, bezpłatnie i bez żadnych ograniczeń.